Meet Our Team

Board

R. Chaitanya Sai Nikith

Team Leader

Siddhartha Bhat

Project Manager

Disha Agarwal

Coding Head

Ayush Sarkar

Mechanical Head

Ahona Rakshit

Electronics Head

Kishika Singh

Simulations Head

Team Members

Senior Team Members
 • Dev S Sakaria
 • Suryansh Sunil
Coding & Simulation
 • Yashika Goyal
 • Jason Dmello
 • Nilay Nishant
 • Soham Ghodke
 • Anirudh Agrawal
 • Aman Agarwal
 • Aditya Wadgaonkar
 • Rishabh Singh
 • Gnana Sai
 • Tanay Srivastava
 • Sujan Adiga
Electronics
 • Harshitha Ashok
 • Avyaktha Thantry
 • Purbasha Rauth
 • Kashin Mittal
 • Poonguzhali Sivakumar
 • Urvi Todi
 • Prajwal Vakare
 • Mohal Sarthak
 • Akshay Prabhu
Mechanical
 • Sarthak Satpal
Management
 • Disha Gupta
 • Isha Uttam

supported by

Crafted with by Titiksha Wagh